Drakenbootrace

Privacy verklaring

Bij jouw bezoek aan onze website slaan wij gegevens op om onze diensten en websites te verbeteren. We vertellen je graag welke gegevens dat zijn en wat wij er mee doen.

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Welke persoonsgegevens gebruikt drakenbootraceoperica.nl

Bij de aanschaf van tickets voor de race of andere bestellingen via de website kan de bezoeker om persoonsgegevens en in het bijzonder om naam, adres, emailadres en telefoonnummer worden gevraagd, welke drakenbootraceoperica.n verkrijgt. Ook kunnen door het Drakenbootrace surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Hetgeen bezoekers aan gegevens opgeven bij betaling, is voor drakenbootraceoperica.nl onzichtbaar. Dat schermt de betalingsinstantie af.

Waar worden persoonsgegevens van bezoekers voor gebruikt?

Drakenbootraceoperica.nl gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie:

  • ten behoeve van het versturen van de bij drakenbootraceoperica.nl gekochte tickets en/of producten aan de juiste persoon;
  • om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief van het drakenbootraceoperica.nl, te informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over het evenement;
  • om contact op te nemen voor toekomstige events, producten of diensten.
  • ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentièˆle) klanten, en/of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • om te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
  • voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  • voor het verzekeren van de veiligheid tijdens evenementen.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die drakenbootraceoperica.nl verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Matomo.

Cookies

Drakenbootraceoperica.nl behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Safari of Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan.

Functionele cookies

Om de site goed te laten werken, gebruiken we sessie-cookies.
Anders kan de site jouw voorkeuren niet opslaan, zoals taalinstellingen. Of je kan niet inloggen.